Sirisia

Sirisia is een groot eiland ver ten oosten van het oeroude keizerrijk Taruña. Het keizerrijk is al decennia lang in verval, de steden zijn overvol en verpauperd en verschillende groeperingen strijden om de macht als gieren om een karkas. Keizer Siris III is een marionet van het leger, dat in het zuiden een eindeloze strijd voert tegen het tovenaarsland Mirdas. Ondertussen spelen in de senaat de Grote Huizen hun machtsspelletjes, en wordt het leven van gewone burgers beheerst door gildes en tempels, met hun eindeloze regels en rituelen. Wie geen opstandeling of crimineel wil worden kan rond zijn twintigste uittekenen hoe de rest van zijn leven gaat verlopen.

Negen jaar geleden is Sirisia officieel ingelijfd in het keizerrijk, maar op bevel van Siris III zelf wordt gewacht met de kolonisatie en het stationeren van legioenen. In plaats daarvan kunnen avonturiers voor honderd goudstukken het recht kopen om op het eiland naar schatten te zoeken. Velen zijn al gegaan, en velen zijn teruggekeerd in het keizerrijk met – als de verhalen kloppen – onschatbare weelde. Nog één jaar duurt Siris’ concessie als een groepje jonge gelukszoekers aankomt in Sirisia-Stad.

Sirisia